Landmans Welvaart

Chr. Agrarische vereniging Staphorst e.o.

Notulen vorige vergadering

 

Via deze link is de presentatie van Bert Philipsen te bekijken

 

 

 

 

Wilt u de uitnodiging per mail ontvangen, dan dit doorgeven op: bestuur@landmanswelvaart.nl

Namens het bestuur,

Klaas Slager, voorzitter

Hendrik Mulder, secretaris