Landmans Welvaart

Chr. Agrarische vereniging Staphorst e.o.

Landmans Welvaart ploegt voort

De vereniging ‘Landmans Welvaart’ te Staphorst bestond vorig jaar honderd jaar. Vanwege de ontwikkelingen en beperkingen rond corona waren toen alle activiteiten van de vereniging stilgelegd. Aangezien er thans, met in achtneming van enkele basisregels, weer ruimte voor verenigingsactiviteiten gekomen is, wil het bestuur van ‘Landmans Welvaart voorzichtig de verenigingsactiviteiten weer opstarten.
In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan de herdenking van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Het is de bedoeling dat in november rond dit feit enkele activiteiten zullen plaatsvinden. Eén daarvan is de presentatie van een herdenkingsboek over de honderdjarige geschiedenis van de vereniging, getiteld ‘En de boer, hij ploegde voort’.
Voor de samenstelling van dat boek stelde het bestuur in september 2019 een werkgroep in bestaande uit de heren J.D. Alssema, D. Koops, J, Mulder J. Slager en K. Slager. Deze werkgroep trok als schrijver de heer H. Hille (oud-directeur van de Ds. Harmen Doornveldschool te Staphorst) aan.
In het boek, dat ongeveer 200 bladzijden met ruim 150 foto’s telt, geeft de auteur in woord en beeld een duidelijke weergave van het gebeuren van een eeuw Landmans Welvaart, 1920-2020. Het boek is voorzien van een register van persoonsnamen.

Voor meer informatie en bestellen van het boek:

K Slager tel.0522 461427, of 06 2914 7509, kslager@solcon.nl

Ook kunt u het formulier op de Home-pagina invullen